Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2019 privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului local in consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale Rosiori, pentru anul scolar 2019-2020 2019-08-30
43 / 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 2019-08-30
42 / 2019 privind aprobarea Raportului de evaluare de aparare impotriva incendiilor pe semestru I 2019 2019-08-30
41 / 2019 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Rosiori, jud. Braila la 30.08.2019 2019-08-30
40 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta 2019-08-30
39 / 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 2019-07-31
38 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta 2019-07-31
37 / 2019 privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2018 a bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului public si privat al comunei Rosiori, jud. Braila 2019-06-28
36 / 2019 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Rosiori, jud. Braila la 31.03.2019 2019-06-28
35 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta 2019-06-28
34 / 2019 privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2019 2019-05-31
33 / 2019 privind aprobarea asocierii comunei Rosiori, jud. Braila la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice "Braila Gaz" si aprobarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei 2019-05-31
32 / 2019 privind aprobarea Programului de achizitii publice pentru anul 2019 2019-05-31
31 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta 2019-05-31
30 / 2019 privind avizarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de concesiune "Delegarea gestiunii serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din jud. Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea", mandatarea Primarului pentru a vota documentatia si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului 2019-04-15

Înapoi