Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
57 / 2019 privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al comunei Rosiori, jud. Braila si aprobarea Procedurii de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor restante la 31.12.2018 2019-10-31
56 / 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 2019-10-31
55 / 2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare trotuar si sant beton in localitatea Florica, comuna Rosiori, jud. Braila" 2019-10-31
54 / 2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea si realizarea obiectivului de investitie "Reabilitare, extindere si consolidare cladiri scolare "Scoala gimnaziala Rosiori, jud. Braila" 2019-10-31
53 / 2019 privind completarea si modificarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019 2019-10-31
52 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta 2019-10-31
51 / 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Rosiori, jud. Buzau, in comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii, constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Rosiori, jud. Braila, pentru anul scolar 2019-2020 2019-09-30
50 / 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Rosiori, jud. Buzau, in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Rosiori, jud. Braila, pentru anul scolar 2019-2020 2019-09-30
49 / 2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Rosiori, jud. Braila 2019-09-30
48 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Amenajarea dispensarului din comuna Rosiori, jud. Braila" 2019-09-30
47 / 2019 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractul nr. 2750/26.07.2019 incheiat intre Consiliul local Rosiori si SC Recorwood SRL, privind servicii pentru activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii 2019-09-30
46 / 2019 privind aprobarea protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al UAT Rosiori si a incheierii acestuia cu SC Greenpoint Management SA, in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor 2019-09-30
45 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta 2019-09-30
44 / 2019 privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului local in consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale Rosiori, pentru anul scolar 2019-2020 2019-08-30
43 / 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 2019-08-30

Înapoi