Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
28 / 2020 privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2020 2020-06-22
27 / 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de lucru al primarului comunei Rosiori 2020-06-22
26 / 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Rosiori jud. Braila, revizuit conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 2020-06-22
25 / 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 2020-06-22
24 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-04-29
23 / 2020 privind aprobarea rezultatului inventarului pe anul 2019 a bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului public si privat al comunei Rosiori, jud. Braila 2020-04-29
22 / 2020 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Rosiori, jud. Braila la 29 aprilie 2020 2020-04-29
21 / 2020 privind aprobarea raportului de analiza a situatiilor financiare si executia bugetului local de venituri si cheltuieli ale comunei Rosiori la 31.12.2019 2020-04-29
20 / 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 2020-04-29
19 / 2020 privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare de invatamant in comuna Rosiori, jud. Braila pentru anul scolar 2020-2021 2020-03-31
18 / 2020 privind aprobarea Programului de achizitii publice pentru anul 2020 2020-03-31
17 / 2020 privind aprobarea implementarii proiectului Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale, cod SMIS 126924 2020-03-31
16 / 2020 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Rosiori, jud. Braila anul 2020 2020-03-31
15 / 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 2020-03-31
14 / 2020 privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor pe anul 2020 2020-02-13

Înapoi